Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 755

Data ogłoszenia: 2018-04-20

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

 • Data aktu prawnego: 1997-04-10
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-12-05

  z wyjątkiem art. 21, który wszedł w życie z dniem 4 czerwca 1997 r. oraz art. 18 ust. 3 i 4, który weszły w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2019 r. poz. 492 - (art. 5) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 125 - (art. 65) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
  • Dz.U. 2019 r. poz. 42 - (art. 95) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2348 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1637 - (art. 3) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 75) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1356 - (art. 4) Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 117) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 771 - (art. 263) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 685 - (art. 4) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 41) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 755
  • Dz.U. 2018 r. poz. 317 - (art. 54) Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 274) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 9 - (art. 86) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1566 - (art. 488) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1387 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1089 - (art. 224) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  • Dz.U. 2017 r. poz. 791 - (art. 4) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 220
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 16) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1986 - (art. 1) Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 29) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1823 - (art. 49) Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1165 - (art. 1) Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1052 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 925 - (art. 2) Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 831 - (art. 43) Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 266 - (art. 3) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2365 - Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1960 - Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1893 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1618 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 942 - Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2015 r. poz. 478 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
  • Dz.U. 2015 r. poz. 151 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1662 - (art. 7) Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1101 - (art. 4) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 942 - (art. 1) Ustawaz dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2014 r. poz. 900 - (art. 2) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 490 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 457 - (art. 2) Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1238 - (art. 2) Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 984 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2012 r. poz. 1059
  • Dz.U. 2011 r. Nr 234 poz. 1392 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 233 poz. 1381 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 205 poz. 1208 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 135 poz. 789 - Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
  • Dz.U. 2011 r. Nr 94 poz. 551 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
  • Dz.U. 2010 r. Nr 81 poz. 530 - (art. 52) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 21 poz. 104 - Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 215 poz. 1664 - Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 165 poz. 1316 - Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 69 poz. 586 - Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2009 r. Nr 3 poz. 11 - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2008 r. Nr 227 poz. 1505 - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  • Dz.U. 2008 r. Nr 180 poz. 1112 - Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób
  • Dz.U. 2007 r. Nr 130 poz. 905 - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
  • Dz.U. 2007 r. Nr 115 poz. 790 - Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2007 r. Nr 52 poz. 343 - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
  • Dz.U. 2007 r. Nr 21 poz. 124 - Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności
  • Dz.U. 2006 r. Nr 170 poz. 1217 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 158 poz. 1123 - Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2006 r. Nr 89 poz. 625
  • Dz.U. 2005 r. Nr 175 poz. 1462 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
  • Dz.U. 2005 r. Nr 163 poz. 1362 - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 62 poz. 552 - Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska
  • Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz. 1808 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 96 poz. 959 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 91 poz. 875 - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska
  • Dz.U. 2004 r. Nr 34 poz. 293 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 29 poz. 257 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2003 r. Nr 203 poz. 1966 - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2003 r. Nr 153 poz. 1504
  • Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 718 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 50 poz. 424 - Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 135 poz. 1144 - Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2002 r. Nr 113 poz. 984 - Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1802 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. ozmianie ustaw: oBankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, opartiach politycznych, odostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania wwarunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach izadaniach gmin górniczych, ozmianie niektórych ustaw związanych zfunkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, oprzebudowie imodernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wlatach 2001—2006, ozmianie ustawy ozamówieniach publicznych oraz outracie mocy ustawy okasach oszczędnościowo-budowlanych iwspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1800 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz ozakresie działania ministrów, ustawy odziałach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 103 poz. 1099 - (art. 63) Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 48 poz. 555 - Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2000 r. Nr 43 poz. 489 - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 1999 r. Nr 110 poz. 1255 - Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 1999 r. Nr 91 poz. 1042 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 1999 r. sygn. akt K. 12/99.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 88 poz. 980 - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1126 - Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 94 poz. 594 - Ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 158 poz. 1042 - Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe i ustawy - Prawo energetyczne.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 54 poz. 348
  Liczba aktów wykonawczych: 62
 • Dz.U. 2019 r. poz. 503 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
 • Dz.U. 2019 r. poz. 374 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2277 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1158 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 640 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
 • M.P. 2018 r. poz. 450 -  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2500 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1988 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1494 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1493 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1043 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1011 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu
 • Dz.U. 2017 r. poz. 945 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 902 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy
 • Dz.U. 2017 r. poz. 834 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
 • Dz.U. 2017 r. poz. 821 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2166 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2039 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2116 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1136 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 4
 • art. 4ba ust.6

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4

  [Szczegóły]
 • art. 43d ust.2

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1

  [Szczegóły]
 • art. 43e ust.2

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o których mowa w ust. 1

  [Szczegóły]
 • art. 46 ust.5

  Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla ciepła oraz szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

  [Szczegóły]