Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

 • Data aktu prawnego: 2018-03-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 12 ust. 1 i art. 289, które weszły w życie z dniem 26 kwietnia 2018 r.;
  2) art. 269 i art. 297, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 38
 • Dz.U. 2024 r. poz. 174 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 132 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2697 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy
 • Dz.U. 2023 r. poz. 999 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 921 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 500 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym
 • Dz.U. 2023 r. poz. 442 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 242 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 110 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2282 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników
 • Dz.U. 2021 r. poz. 898 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2319 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2521 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1321 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 898 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 855 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą
 • Dz.U. 2019 r. poz. 332 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy
 • Dz.U. 2019 r. poz. 259 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 216 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 28 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień