Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 810

Data ogłoszenia: 2018-04-27

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-03-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-07-28
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1827 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1405 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 5)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2134 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (art. 1)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2138 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 762 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 2)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień