Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 858

Data ogłoszenia: 2018-05-10

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-04-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-05-18

  z wyjątkiem art. 1 pkt 12, 13 i 15, art. 3 pkt 2 lit. b i c, pkt 7 lit. b i c oraz pkt 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1065 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1938 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2336 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 200 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień