Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 912

Data ogłoszenia: 2018-05-16

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-03-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-05-31

  z wyjątkiem art. 1 pkt 10 i 12 oraz art. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2176 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (art. 11)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 631 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 1)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1120 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (art. 9)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1383 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1938 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 7)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1952 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 6)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2183 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 8)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 132 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 200 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 373 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 481 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 10)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień