Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 957

Data ogłoszenia: 2018-05-22

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-05-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-06-04

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
  2) art. 2 pkt 1, 2 i 4–11, które wchodzą w życie z dnem 23 sierpnia 2018 r.;
  3) art. 2 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2018 r.;
  4) art. 6, który wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1446 Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 3)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 541 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (art. 4)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1273 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 5)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 978 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 2)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1260 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 1, art. 5 pkt 1, art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 79 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 6)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1234 - (art. 48) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1123 - (art. 7) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1002 - (art. 5) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2328 - (art. 14) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1997 - (art. 7) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1517 - (art. 9) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 160) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień