Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 1075

Data ogłoszenia: 2018-06-05

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-05-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-06-20
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1049 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1876 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2003 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 1 i 10)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2065 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 7)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2270 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 62 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 145 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 621 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 723 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 11)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 800 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 993 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (art. 8)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień