Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 1076

Data ogłoszenia: 2018-06-05

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-05-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-06-06
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2013 r. poz. 982 Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (art. 7)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1860 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (art. 10)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1368 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 6)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1383 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 5)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1778 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1851 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 200 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 511 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 917 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 998 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 8)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień