Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

 • Data aktu prawnego: 2018-05-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-06-21
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 286 Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (art. 121)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2259 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 128)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 680 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (art. 123)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 959 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 124)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1405 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 127)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2164 Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (art. 126)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2196 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 125)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 121 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 122)
  Liczba aktów wykonawczych: 5
 • Dz.U. 2021 r. poz. 225 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 331 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2023 r. poz. 992 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1305 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2609 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie gmin, na których terenie będą stosowane szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień