Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 • Data aktu prawnego: 1994-02-04
 • Data wejścia w życie aktu: 1994-05-24

  z wyjątkiem przepisu art. 124 ust. 3, który wszedł w życie z dniem 23 lutego 1994 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 18
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1924 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1834 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1823 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1790 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1572 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do pobierania i wypłaty tego wynagrodzenia
 • Dz.U. 2014 r. poz. 978 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
 • M.P. 2014 r. poz. 526 -  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uchyleniu zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi
 • M.P. 2013 r. poz. 540 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 36 poz. 186 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych
 • M.P. 2010 r. Nr 3 poz. 19 -  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi
 • M.P. 2009 r. Nr 21 poz. 270 -  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
 • Dz.U. 2004 r. Nr 124 poz. 1301 -  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r. wsprawie rejestru informacji oprodukcji nośników optycznych oraz rodzajów kodów identyfikacyjnych
 • M.P. 2004 r. Nr 18 poz. 322 -  Obwieszczenie Ministra Kultury z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury oudzieleniu iocofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
 • Dz.U. 2003 r. Nr 132 poz. 1232 -  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 105 poz. 991 -  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. wsprawie określenia kategorii urządzeń inośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów iimporterów
 • Dz.U. 2003 r. Nr 41 poz. 354 -  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 lutego 2003 r. wsprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości
 • Dz.U. 2003 r. Nr 13 poz. 134 -  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek
 • Dz.U. 2002 r. Nr 180 poz. 1510 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego ipraw pokrewnych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień