Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

 • Data aktu prawnego: 2013-03-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2013-04-27

  z wyjątkiem:
  1) przepisów art. 42, art. 66 oraz art. 76 ust. 1 pkt 31 i 40, które weszły w życie z dniem 26 listopada 2013 r.;
  2) przepisów:
  a) art. 35 ust. 3, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 1–4, art. 49–53, art. 55, art. 56, art. 57 ust. 1–8, art. 60–62, art. 76 ust. 1 pkt 25, 26, 32 i 35–37,
  b) art. 77:
  – pkt 1 w zakresie art. 1 pkt 3,
  – pkt 3,
  – pkt 5 w zakresie art. 76 i art. 77 ust. 1 i 2,
  – pkt 7,
  – pkt 9:
  – – lit. b w zakresie art. 85 pkt 7 lit. c,
  – – lit. c,
  – pkt 11:
  – – lit. a tiret pierwsze,
  – – lit. c,
  – pkt 13 w zakresie art. 107 ust. 1 pkt 3a, 30 i 31
  – które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 23
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1397 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin
 • M.P. 2023 r. poz. 768 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2023–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2501 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin
 • Brak niezrealizowanych upoważnień