Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Data aktu prawnego: 2015-02-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-03-15
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 100
 • Dz.U. 2015 r. poz. 336 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie elementów krajobrazu uznawanych za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej oraz ich szerokości
 • Dz.U. 2015 r. poz. 338 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie określenia maksymalnego zagęszczenia drzew
 • Dz.U. 2015 r. poz. 339 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz maksymalnego cyklu zbioru dla każdego z tych gatunków drzew
 • Dz.U. 2015 r. poz. 340 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw
 • Dz.U. 2015 r. poz. 344 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
 • Dz.U. 2015 r. poz. 348 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym
 • Dz.U. 2015 r. poz. 351 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 352 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 353 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Dz.U. 2015 r. poz. 354 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów
 • Dz.U. 2015 r. poz. 374 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 433 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykonania praktyk równoważnych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 453 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 692 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli
 • Dz.U. 2015 r. poz. 743 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1541 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r.
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1625 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r.
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1624 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2015 r.
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1623 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r.
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1622 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2015 r.
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 26
 • art. 22 ust.10

  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski, o których mowa w ust. 1

   

  [Szczegóły]
 • art. 34 ust.1

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty płatności bezpośrednich lub płatności  niezwiązanej do tytoniu, w tym szczegółowe warunki lub tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy, małżonkowi lub następcy prawnemu rolnika, lub przejmującemu gospodarstwo

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.2

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki płatności niezwiązanej do tytoniu

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  1) jednolitej płatności obszarowej

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 5

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  5) płatności związanych do powierzchni upraw

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 6

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  6) płatności związanych do zwierząt

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  2) płatności za zazielenienie

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 3

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  3) płatności dla młodego rolnika

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.2a

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę uzupełniającej płatności podstawowej

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 4

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  4) płatności dodatkowej

   

   

  [Szczegóły]