Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 1375

Data ogłoszenia: 2018-07-17

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-06-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-08-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 14–17, które weszły w życie z dniem 17 lipca 2018 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.;
  2) art. 1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 18 października 2018 r.;
  3) art. 1 pkt 13 w zakresie art. 48 ust. 5, pkt 14 oraz art. 5, które wchodzą w życie z dniem 9 lutego 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 28 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (art. 5)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1718 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (art. 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1371 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (art. 2)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2211 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 1 i art. 5 pkt 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 160 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 4)
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1515 - (art. 8) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień