Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 1443

Data ogłoszenia: 2018-07-26

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-07-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-08-10

  z wyjątkiem:
  1) art. 5, art. 8 i art. 22, które wchodzą w życie z dniem 27 lipca 2018 r.;
  2) art. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1139 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (art. 7)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1767 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (art. 6)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2188 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (art. 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2243 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 5 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (art. 8)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 23 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 1 i art. 9 pkt 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 389 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 624 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 771 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (art. 9)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień