Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

 • Data aktu prawnego: 2018-07-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-08-22

  z wyjątkiem:
  1) art. 42 i art. 48, które weszły w życie z dniem 7 sierpnia 2018 r.;
  2) art. 39, art. 50 i art. 52, które weszły w życie z dniem 7 września 2018 r.

 • Data uchylenia: 2026-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 827 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (art. 46)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1057 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 45)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1073 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 49)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1405 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 51)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1529 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (art. 52)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2291 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (art. 42)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 121 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 47)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 716 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (art. 43)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1202 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 44)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1234 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 48)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1405 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 50)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień