Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 1515

Data ogłoszenia: 2018-08-08

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-07-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-08-23

  z wyjątkiem :
  1) art. 8, który wszedł w życie z dniem 8 sierpnia 2018 r.;
  2) art. 2 pkt 2 i art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1318 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 5)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1844 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 6)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1845 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 1)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2211 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 123 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 617 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1375 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (art. 8)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1510 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 4)
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1096 - (art. 2) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 959 - (art. 3) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2429 - (art. 10) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień