Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 1532

Data ogłoszenia: 2018-08-09

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-07-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-08-24

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 2, który wszedł w życie z dniem 9 sierpnia 2018 r., z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.;
  2) art. 1 pkt 1, pkt 3 lit. a i b w zakresie art. 97 ust. 8a zdanie drugie i pkt 4 w zakresie art. 116 ust. 1 pkt 5 oraz art. 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
  3) art. 3 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2401 - (art. 15) Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2383 - (art. 1 pkt 3) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień