Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • Data aktu prawnego: 2006-08-25
 • Data wejścia w życie aktu: 2006-10-28
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 56
 • Dz.U. 2007 r. Nr 97 poz. 645 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka
 • Dz.U. 2007 r. Nr 106 poz. 730 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Dz.U. 2007 r. Nr 112 poz. 774 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 115 poz. 672 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
 • Dz.U. 2007 r. Nr 121 poz. 841 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym
 • Dz.U. 2007 r. Nr 137 poz. 967 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą
 • Dz.U. 2007 r. Nr 146 poz. 1024 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 174 poz. 1184 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności
 • Dz.U. 2008 r. Nr 177 poz. 1093 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mógł być stosowane w produkcji żywności
 • Dz.U. 2010 r. Nr 180 poz. 1214 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • Dz.U. 2007 r. Nr 196 poz. 1423 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej
 • Dz.U. 2007 r. Nr 196 poz. 1425 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
 • Dz.U. 2007 r. Nr 207 poz. 1502 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów
 • Dz.U. 2010 r. Nr 232 poz. 1525 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 255 poz. 1718 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów
 • Dz.U. 2011 r. Nr 272 poz. 1612 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień