Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 1544

Data ogłoszenia: 2018-08-10

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-07-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-09-11

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 4–7 oraz art. 29 w zakresie art. 20a ust. 1 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 29 września 2018 r.;
  2) art. 10 pkt 1, art. 16 pkt 1, art. 46 oraz art. 57, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  3) art. 25, art. 27, art. 33, art. 37, art. 47 oraz art. 52 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem11 grudnia 2018 r.;
  4) art. 41 oraz art. 65, które weszły w życie z dniem 10 sierpnia 2018 r. z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.;
  5) art. 44, który wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019 r.;
  6) art. 66, który wszedł w życie z dniem 11 sierpnia 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2019 r. poz. 934 - (art. 3) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 45) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień