Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 1608

Data ogłoszenia: 2018-08-22

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-07-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-01-01

  z wyjątkiem art. 1 pkt 14 w zakresie art. 253 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2008 r. Nr 86 poz. 525 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (art. 13)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1240 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (art. 15)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1881 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (art. 1)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2029 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (art. 3)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2142 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (art. 11)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 7 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (art. 12)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1449 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (art. 10)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1474 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 8)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 842 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (art. 14)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 862 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 399 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 594 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 917 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1247 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1316 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 6)

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień