Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 1637

Data ogłoszenia: 2018-08-27

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-07-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-09-04
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 67 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (art. 13)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1937 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 12)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2126 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 9)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2211 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2270 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 122 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (art. 11)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 143 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (art. 8)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 319 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (art. 14)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 419 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 755 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 798 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1183 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1360 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1405 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 6)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień