Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 1654

Data ogłoszenia: 2018-08-28

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

 • Data aktu prawnego: 2018-07-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-09-12

  z wyjątkiem art. 7 ust. 7a pkt 2 i ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 427 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 508 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 2)
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2127 - (art. 10) Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień