Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 1697

Data ogłoszenia: 2018-09-04

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

 • Data aktu prawnego: 2018-07-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-09-19

  z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. a, b, lit. c tiret drugie i lit. d–g, pkt 7, 9–27, pkt 28 lit. b–g, pkt 33, 34, 36–38, art. 4, art. 5, art. 10 i art. 12 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2021 r. poz. 72 - (art. 4) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2496 - (art. 1) Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1520 - (art. 9) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2511 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień