Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 • Data aktu prawnego: 2003-07-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-11-17
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 96
 • Dz.U. 2021 r. poz. 56 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
 • Dz.U. 2019 r. poz. 71 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów”
 • Dz.U. 2019 r. poz. 73 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową”
 • Dz.U. 2019 r. poz. 75 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 81 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
 • Dz.U. 2019 r. poz. 86 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha”
 • Dz.U. 2014 r. poz. 110 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji na badania archeologiczne
 • Dz.U. 2019 r. poz. 159 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Twierdza Przemyśl”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 222 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kraków – zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 223 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Jabłeczna – prawosławny klasztor św. Onufrego”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 224 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Supraśl – klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 234 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Opatów – zespół kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa”
 • Dz.U. 2011 r. Nr 50 poz. 256 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 30 poz. 259 -  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
 • Dz.U. 2015 r. poz. 315 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”
 • Dz.U. 2015 r. poz. 356 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia”
 • Dz.U. 2014 r. poz. 399 -  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • Dz.U. 2011 r. Nr 89 poz. 510 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę
 • Dz.U. 2022 r. poz. 632 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Radom – zespół klasztorny Bernardynów”
 • Dz.U. 2004 r. Nr 71 poz. 650 -  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień