Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 2126

Data ogłoszenia: 2018-11-09

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-10-04
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 7 lit. b tiret drugie, który wszedł w życie z dniem 10 listopada 2018 r.;
  2) art. 1 pkt 6 lit. a–c, art. 2 pkt 2, art. 4, art. 6 i art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 869 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (art. 2)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1778 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2157 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 800 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1509 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 694 - (art. 15) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1835 - (art. 2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień