Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych

 • Data aktu prawnego: 2018-10-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-12-04

  z wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 40 i art. 41, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 • Data uchylenia: 2031-01-01

  (traci moc z dniem 1 stycznia 2031 r., stosownie do art. 54 ust. 2)

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2688 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz sposobu i terminów jego wypłaty
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2477 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa
 • Brak niezrealizowanych upoważnień