Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

 • Data aktu prawnego: 2001-07-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-03-02
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 12
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2534 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1776 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa
 • Dz.U. 2016 r. poz. 99 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1638 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa
 • Dz.U. 2011 r. Nr 251 poz. 1511 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa
 • Dz.U. 2011 r. Nr 143 poz. 848 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie opłaty za egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa oraz wysokości wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej i członków zespołu do przygotowania pytań i zadań praktycznych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 142 poz. 834 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa
 • Dz.U. 2004 r. Nr 196 poz. 2020 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa
 • Dz.U. 2004 r. Nr 181 poz. 1879 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa
 • Dz.U. 2003 r. Nr 229 poz. 2283 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa
 • Dz.U. 2002 r. Nr 186 poz. 1557 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa
 • Dz.U. 2002 r. Nr 137 poz. 1160 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień