Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski

 • Data aktu prawnego: 2001-09-18
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-06-05
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 10
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1435 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 246 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego
 • Dz.U. 2005 r. Nr 6 poz. 43 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów
 • Dz.U. 2004 r. Nr 118 poz. 1237 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 109 poz. 1157 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 102 poz. 1074 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich
 • Dz.U. 2004 r. Nr 83 poz. 769 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 46 poz. 441 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie sposobu i warunków okazywania bandery statku jednostkom pływającym Marynarki Wojennej i Straży Granicznej oraz oddawania honoru przez statki
 • Dz.U. 2004 r. Nr 43 poz. 411 -  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2004 r. sygn. akt K 29/03
 • Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz. 400 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień