Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym

 • Data aktu prawnego: 2018-10-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1860 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (art. 31)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1778 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 24)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 511 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 23)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1036 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1265 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 27)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1314 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 20)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1433 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (art. 30)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1458 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 29)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1508 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 26)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1509 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1510 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 28)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1958 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (art. 25)
  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 2019 r. poz. 646 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie gospodarki finansowej Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 • M.P. 2020 r. poz. 856 -  Uchwała nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego pn. „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2020–2021”
 • M.P. 2023 r. poz. 898 -  Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2023 r.”
 • Brak niezrealizowanych upoważnień