Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 2354

Data ogłoszenia: 2018-12-18

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-11-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-01-02

  z wyjątkiem:
  1) art. 19 pkt 1, 3 i 4, art. 20 oraz art. 21, które weszły w życie z dniem 19 grudnia 2018 r.;
  2) art. 1 pkt 7 w zakresie art. 14 ust. 1 pkt 10–10b, pkt 9 i pkt 38, art. 23 oraz art. 34 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
  3) art. 1 pkt 55 i art. 26, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 19 i 20)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 869 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (art. 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2077 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 16)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2409 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 20)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 165 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (art. 17)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 508 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 511 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 554 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 14)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 800 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1039 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (art. 21)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1114 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 15)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1508 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 11)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1916 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1954 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 12)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1958 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2134 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 18)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2162 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (art. 13)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2164 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (art. 8)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2174 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2187 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2220 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 9)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień