Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 2500

Data ogłoszenia: 2018-12-31

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-12-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 561 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (art. 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2077 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 913 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 994 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 995 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1036 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2193 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (art. 6)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1927 - (art. 7) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień