Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 15

Data ogłoszenia: 2019-01-04

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-11-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-04-05

  z wyjątkiem art. 1 pkt 8 w zakresie art. 71a ust. 9 i 10, które wchodzą w życie z dniem 5 lipca 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2067 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 1)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2195 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 481 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1834 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2216 Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 2)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień