Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

 • Data aktu prawnego: 2018-12-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-12-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 16 pkt 2 lit. a, c i d w zakresie dodawanego ust. 7a oraz art. 25 pkt 7 i 10 oraz art. 33, które weszły w życie z dniem 12 stycznia 2019 r.;
  2) art. 16 pkt 1, art. 19 pkt 1, pkt 10 lit. b i pkt 15, art. 24 pkt 38 lit. a i pkt 40 lit. c oraz art. 29, które weszły w życie z dniem 11 lutego 2019 r.;
  3) art. 25 pkt 2, 4, 6, 8, 9 i 11–13, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2019 r.;
  4) art. 16 pkt 2 lit. b i d w zakresie dodawanego ust. 7b, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 837 Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (art. 23)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 883 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 20)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1508 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 24 i art. 25 pkt 9)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1577 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 17)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2344 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 19 i art. 25 pkt 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 217 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 25 pkt 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 395 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 15)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 398 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (art. 25)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 470 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (art. 22)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 554 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 21)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 771 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (art. 26)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 986 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 16 i art. 25 pkt 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1360 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 14)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1459 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 25 pkt 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2037 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (art. 25 pkt 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2163 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (art. 25 pkt 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 45 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (art. 25 pkt 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 52 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 18)
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1909
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1080 - (art. 1) Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1747 - (art. 12) Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1802 - (art. 7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1214 - (art. 153) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • Dz.U. 2019 r. poz. 912 - (art. 4) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 55
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2173 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie sposobu zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień