Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

 • Data aktu prawnego: 2010-05-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2010-09-18

  z wyjątkiem:
  1) art. 90 ust. 3–5, które weszły w życie z dniem 19 września 2011 r.;
  2) art. 48 ust. 2, art. 64 ust. 2 i art. 83 ust. 1 pkt 2, które weszły w życie z dniem 1 maja 2011 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 23
 • Dz.U. 2010 r. Nr 202 poz. 1341 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów
 • Dz.U. 2010 r. Nr 215 poz. 1416 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 222 poz. 1453 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień