Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

 • Data aktu prawnego: 1999-05-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2000-03-20

  z wyjątkiem przepisu art. 54, który wszedł w życie z dniem 4 lipca 1999 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 49
 • Dz.U. 2004 r. Nr 94 poz. 924 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych
 • Dz.U. 2001 r. Nr 66 poz. 670 -  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym
 • Dz.U. 2000 r. Nr 79 poz. 898 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
 • Dz.U. 2000 r. Nr 31 poz. 390 -  Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego
 • Dz.U. 2000 r. Nr 27 poz. 341 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic
 • Dz.U. 2000 r. Nr 19 poz. 241 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią
 • Dz.U. 2000 r. Nr 18 poz. 236 -  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych
 • Dz.U. 2000 r. Nr 18 poz. 234 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic
 • Dz.U. 2000 r. Nr 17 poz. 222 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu zzagranicy przez obywateli polskich broni iamunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji oprzywozie broni iamunicji przez organy celne
 • Brak niezrealizowanych upoważnień