Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

 • Data aktu prawnego: 2019-01-31
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-03-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 682 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 14)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1368 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 18)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2077 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 22)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 554 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 21)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 730 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (art. 24)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1509 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 16)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1510 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 20)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2134 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 23)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2220 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 19)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 299 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 15)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 300 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 17)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień