Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 399

Data ogłoszenia: 2019-02-28

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-02-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-06-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 7, który wszedł w życie z dniem 28 lutego 2019 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.;
  2) art. 16 i art. 17, które wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2019 r.;
  3) art. 4 pkt 1 lit. a, pkt 2, 5 i 7, które wchodzą w życie z dniem 15 marca 2019 r.;
  4) art. 4 pkt 1 lit. b i pkt 3 w zakresie art. 33a ust. 1–12 oraz pkt 4 i art. 18, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.;
  5) art. 4 pkt 3 w zakresie art. 33a ust. 13, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1496 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (art. 2)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1200 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 7)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1844 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 6)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2195 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1510 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 430 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 499 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 3)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1559 - (art. 9) Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1292 - (art. 5) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2401 - (art. 16) Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1493 - (art. 18) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1905 - (art. 6) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1096 - (art. 3) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 999 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień