Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych

 • Data aktu prawnego: 2019-02-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-03-22
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1318 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 36)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1182 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 39)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1492 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (art. 38)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1510 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 34)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1668 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 40)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 175 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (art. 37)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 430 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (art. 35)
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1786 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2019 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień