Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 492

Data ogłoszenia: 2019-03-14

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-02-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-03-29

  z wyjątkiem art. 1 pkt 14 w zakresie art. 19c, art. 4 pkt 2, art. 7 pkt 1 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 15 września 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 827 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1393 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (art. 7)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1857 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (art. 15)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2192 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne (art. 16)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 755 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 800 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1182 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1252 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1311 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (art. 11)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1543 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 12)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1808 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2170 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2190 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 13)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2204 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 8)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2308 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (art. 14)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 426 Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (art. 2)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień