Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

 • Data aktu prawnego: 2001-09-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-10-01

  z wyjątkiem art. 4 oraz art. 116, które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2001 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 686
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1938 - (art. 2) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1859 - (art. 2) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 650 - (art. 43) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej
  • Dz.U. 2023 r. poz. 605 - (art. 82) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2301
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1733 - (art. 3) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1344 - (art. 1) Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1095 - (art. 17) Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 974 - (art. 113) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 830 - (art. 9) Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2120 - (art. 2) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1977
  • Dz.U. 2021 r. poz. 981 - (art. 2) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 974
  • Dz.U. 2021 r. poz. 97 - (art. 83) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2112 - (art. 10) Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1493 - (art. 3) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 944
  • Dz.U. 2020 r. poz. 567 - (art. 5) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 - (art. 20) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 322 - (art. 4) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1905 - (art. 1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1818 - (art. 59) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1590 - (art. 4) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1556 - (art. 9) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1542 - (art. 1) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 29) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 959 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 399 - (art. 3) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 499
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 15) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2429 - (art. 3) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2227 - (art. 54) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 67) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1637 - (art. 4) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 88) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 20) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1515 - (art. 3) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1375 - (art. 1 i art. 5 pkt 1) Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1039 - (art. 6) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 697 - (art. 4) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 72) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 2211
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1200 - (art. 2) Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1015 - (art. 1) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2003 - (art. 7) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 2142
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 66) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 78) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 960 - (art.15) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 823 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1991 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1926 - (art. 47) Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1918 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1830 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1771 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
  • Dz.U. 2015 r. poz. 875 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 788 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 277 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 28 - Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1491 - (art. 4) Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 822 - (art. 13) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1245 - (art. 1) Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1544 - (art. 10) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1342 - (art. 10) Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
  • Dz.U. 2011 r. Nr 122 poz. 696 - (art. 60) Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 113 poz. 657 - (art. 48) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
  • Dz.U. 2011 r. Nr 112 poz. 654 - (art. 164) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 106 poz. 622 - (art. 38) Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  • Dz.U. 2011 r. Nr 82 poz. 451 - (art. 11) Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 63 poz. 322 - (art. 72) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  • Dz.U. 2010 r. Nr 107 poz. 679 - (art. 119) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 78 poz. 513 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 98 poz. 817 - (art. 24) Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 95 poz. 788 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo farmaceutyczne
  • Dz.U. 2009 r. Nr 92 poz. 753 - (art. 17) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
  • Dz.U. 2009 r. Nr 31 poz. 206 - (art. 73) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • Dz.U. 2009 r. Nr 18 poz. 97 - (art. 35) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 234 poz. 1570 - (art. 59) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  • Dz.U. 2008 r. Nr 227 poz. 1505 - (art. 173) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2008 r. Nr 45 poz. 271
  • Dz.U. 2007 r. Nr 166 poz. 1172 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 75 poz. 492 - Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 50 poz. 331 - (art. 122) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Dz.U. 2006 r. Nr 217 poz. 1588 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225 - (art. 110) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  • Dz.U. 2006 r. Nr 170 poz. 1217 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 - (art. 120) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 179 poz. 1485 - (art. 79) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  • Dz.U. 2005 r. Nr 163 poz. 1362 - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 94 poz. 787 - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo farmaceutyczne
  • Dz.U. 2004 r. Nr 273 poz. 2703 - Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 - (art. 220) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz. 1808 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 93 poz. 896 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 92 poz. 882 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. ozmianie ustawy — Prawo farmaceutyczne, ustawy ozawodzie lekarza oraz ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 91 poz. 877 - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 69 poz. 625 - (art. 87) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2004 r. Nr 53 poz. 533
 • Dz.U. 2001 r. Nr 126 poz. 1381
  Liczba aktów wykonawczych: 139
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1994 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1739 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1658 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów
 • Dz.U. 2018 r. poz. 745 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept
 • Dz.U. 2018 r. poz. 593 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 499 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 516 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 509 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2189 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2160 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1960 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1769 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1179 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania
 • Dz.U. 2016 r. poz. 493 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2101 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1979 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1975 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1952 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1382 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1109 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotk
 • Brak niezrealizowanych upoważnień