Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

 • Data aktu prawnego: 2019-02-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-04-18
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2302 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 43)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 404 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (art. 44)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1089 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (art. 45)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1202 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 41)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1496 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (art. 46)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2081 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 42)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień