Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

 • Data aktu prawnego: 2006-08-25
 • Data wejścia w życie aktu: 2007-01-01

  z wyjątkiem art. 40, który wszedł w życie z dniem 25 września 2006 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 49
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2186 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1877 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1786 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1494 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1351 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2502 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2348 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2022 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1738 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1366 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1293 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 37 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 641 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1893 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1892 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1891 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1890 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1425 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1424 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1294 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 584 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 12
 • art. 3 ust.2 pkt 7

  Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą, w drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla:

  7) wodoru, biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych określone w odpowiednich normach w tym zakresie

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 19a pkt 1

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania próbek:

  1) innych paliw odnawialnych

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 19a pkt 2

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania próbek:

  2) skroplonego gazu ziemnego (LNG)

   

  [Szczegóły]
 • art. 26c pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) metody badania oleju napędowego na obecność substancji, o których mowa w art. 10a

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 26c pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  2) substancje, o których mowa w art. 10a pkt 2

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30 pkt 1

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wzór raportu, o którym mowa w art. 29 ust. 1

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30 pkt 2a

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w celu sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 29 ust. 5, a w szczególności:

  a) sposób doboru stacji paliwowych i stacji zakładowych, w których będzie dokonywana kontrola, w tym minimalną liczbę tych stacji

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30 pkt 2b

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w celu sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 29 ust. 5, a w szczególności:

  b) okresy monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30 pkt 2c

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w celu sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 29 ust. 5, a w szczególności:

  c) sposób podziału terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do celów monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30 pkt 2d

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w celu sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 29 ust. 5, a w szczególności:

  d) wzór raportu

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]