Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

 • Data aktu prawnego: 1997-06-06
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-09-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 98
 • Dz.U. 2000 r. Nr 29 poz. 369 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 151 poz. 1467 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 194 poz. 1902 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 151 poz. 1469 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 152 poz. 1493 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. wsprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
 • Dz.U. 2003 r. Nr 152 poz. 1494 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. wsprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
 • Dz.U. 2003 r. Nr 152 poz. 1495 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. wsprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania
 • Dz.U. 2003 r. Nr 152 poz. 1496 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. wsprawie sposobu, zakresu itrybu sprawowania nadzoru penitencjarnego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 152 poz. 1498 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. wsprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 159 poz. 1546 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 167 poz. 1633 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 167 poz. 1635 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy
 • Dz.U. 2003 r. Nr 175 poz. 1709 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. wsprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki idziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania idziałania tych placówek
 • Dz.U. 2003 r. Nr 192 poz. 1881 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności
 • Dz.U. 2003 r. Nr 194 poz. 1903 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 204 poz. 1986 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Dz.U. 2003 r. Nr 211 poz. 2051 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. wsprawie szczegółowego zakresu itrybu uczestnictwa podmiotów wwykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających izapobiegawczych, atakże społecznej kontroli nad ich wykonywaniem
 • Dz.U. 2004 r. Nr 27 poz. 242 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 128 poz. 1341 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej
 • Dz.U. 2006 r. Nr 181 poz. 1333 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień