Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

 • Data aktu prawnego: 2003-03-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-06-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 95
 • Dz.U. 2006 r. Nr 162 poz. 1150 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym
 • Dz.U. 2005 r. Nr 212 poz. 1771 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 172 poz. 1444 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
 • Dz.U. 2005 r. Nr 37 poz. 330 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. wsprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 264 poz. 2637 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 232 poz. 2332 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności
 • Dz.U. 2004 r. Nr 223 poz. 2262 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. wsprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 212 poz. 2152 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych zprowadzeniem ibezpieczeństwem ruchu kolejowego iwarunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe
 • Dz.U. 2004 r. Nr 200 poz. 2056 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 169 poz. 1772 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. wsprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wzakresie interoperacyjności kolei
 • Dz.U. 2004 r. Nr 164 poz. 1718 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei
 • Dz.U. 2004 r. Nr 122 poz. 1270 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową
 • Dz.U. 2004 r. Nr 95 poz. 952 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Obrony Narodowej z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa
 • Dz.U. 2003 r. Nr 213 poz. 2090 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i warunków uznawania pojazdów straży ochrony kolei za pojazdy uprzywilejowane
 • Dz.U. 2003 r. Nr 181 poz. 1775 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 26 września 2003 r. wsprawie przypadków, w których funkcjonariusze straży ochrony kolei mogą wykonywać swoje zadania poza obszarem kolejowym
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 22bc ust.1 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  3) szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności, objętych egzaminem na świadectwo maszynisty

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 59 ust.8

  Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych

  [Szczegóły]