Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

 • Data aktu prawnego: 1989-05-17
 • Data wejścia w życie aktu: 1989-07-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 78
 • Dz.U. 2004 r. Nr 243 poz. 2432 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
 • Dz.U. 2004 r. Nr 37 poz. 333 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 141 poz. 1368 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. wsprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa
 • Dz.U. 2003 r. Nr 104 poz. 972 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 101 poz. 939 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
 • Dz.U. 2001 r. Nr 101 poz. 1090 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. wsprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych iprzedsiębiorców wzakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji ikartografii
 • Dz.U. 2001 r. Nr 84 poz. 911 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych
 • Dz.U. 2001 r. Nr 80 poz. 866 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie
 • Dz.U. 2001 r. Nr 78 poz. 837 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz.
 • Dz.U. 2001 r. Nr 74 poz. 796 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. wsprawie klasyfikowania, kwalifikowania iporządkowania materiałów wyłączanych zpaństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Dz.U. 2001 r. Nr 56 poz. 588 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń
 • Dz.U. 2001 r. Nr 38 poz. 455 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. wsprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
 • Dz.U. 2001 r. Nr 38 poz. 454 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów ibudynków
 • Dz.U. 2000 r. Nr 26 poz. 316 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków
 • Dz.U. 2000 r. Nr 1 poz. 4 -   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejecie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii
 • Dz.U. 1999 r. Nr 45 poz. 454 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • Dz.U. 1999 r. Nr 45 poz. 453 -  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
 • Dz.U. 1999 r. Nr 30 poz. 297 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień