Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 752

Data ogłoszenia: 2019-04-25

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-03-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-05-10

  z wyjątkiem art. 1 pkt 10 i art. 6, które 26 lipca 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2006 r. Nr 249 poz. 1824 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (art. 11)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1001 Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (art. 5)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1373 Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2193 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 276 Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art. 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 690 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (art. 12)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1270 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1508 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1509 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1510 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1990 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2220 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 8)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień