Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

 • Data aktu prawnego: 1997-04-10
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-12-05

  z wyjątkiem art. 21, który wszedł w życie z dniem 4 czerwca 1997 r. oraz art. 18 ust. 3 i 4, który weszły w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2024 r. poz. 859 - (art. 11 i art. 26 pkt 1) Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego
  • Dz.U. 2024 r. poz. 834 - (art. 6) Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 266
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2029 - (art. 4) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1785 - (art. 2) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1762 - (art. 4) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1693 - (art. 3) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1688 - (art. 15) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1681 - (art. 1) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1597 - (art. 11) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1506 - (art. 3) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 295 - (art. 3) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 - (art. 37) Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2370 - (art. 1) Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2243 - (art. 32) Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2127 - (art. 42) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1723 - (art. 1) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1385
  • Dz.U. 2022 r. poz. 631 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2022 r. poz. 202 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu
  • Dz.U. 2022 r. poz. 200 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1 - (art. 9) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2490 - (art. 42) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2376 - (art. 3) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2271 - (art. 1) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2269 - (art. 5 i art. 13 pkt 1) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1873 - (art. 4) Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1642 - (art. 2 i art. 8 pkt 1) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1505 - (art. 2) Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1093 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 868 - (art. 3) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 716
  • Dz.U. 2021 r. poz. 255 - (art. 53 i art. 66 pkt 1) Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych
  • Dz.U. 2021 r. poz. 234 - (art. 94) Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1565 - (art. 4) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1378 - (art. 4) Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 36) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 843 - (art. 1) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 833
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 11) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 471 - (art. 5) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 284 - (art. 13) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2166 - (art. 4) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1556 - (art. 3) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1524 - (art. 3) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1520 - (art. 2) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1517 - (art. 2) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 14) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1435 - (art. 1) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 39) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 755
  • Dz.U. 2019 r. poz. 492 - (art. 5) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 125 - (art. 65) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
  • Dz.U. 2019 r. poz. 42 - (art. 95) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2348 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1637 - (art. 3) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 75) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1356 - (art. 4) Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 117) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 771 - (art. 263) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 685 - (art. 4) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 41) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 755
  • Dz.U. 2018 r. poz. 317 - (art. 54) Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 274) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 9 - (art. 86) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1566 - (art. 488) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1387 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1089 - (art. 224) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  • Dz.U. 2017 r. poz. 791 - (art. 4) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 220
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 16) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1986 - (art. 1) Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 29) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1823 - (art. 49) Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1165 - (art. 1) Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1052 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 925 - (art. 2) Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 831 - (art. 43) Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 266 - (art. 3) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2365 - Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1960 - Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1893 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1618 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 942 - Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2015 r. poz. 478 - (art. 179) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
  • Dz.U. 2015 r. poz. 151 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1662 - (art. 7) Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1101 - (art. 4) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 942 - (art. 1) Ustawaz dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2014 r. poz. 900 - (art. 2) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 490 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 457 - (art. 2) Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1238 - (art. 2) Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 984 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2012 r. poz. 1059
  • Dz.U. 2011 r. Nr 234 poz. 1392 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 233 poz. 1381 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 205 poz. 1208 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 135 poz. 789 - (art. 60) Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
  • Dz.U. 2011 r. Nr 94 poz. 551 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
  • Dz.U. 2010 r. Nr 81 poz. 530 - (art. 52) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 21 poz. 104 - Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 215 poz. 1664 - Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 165 poz. 1316 - Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 69 poz. 586 - Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2009 r. Nr 3 poz. 11 - (art. 144) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2008 r. Nr 227 poz. 1505 - (art. 155) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  • Dz.U. 2008 r. Nr 180 poz. 1112 - Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób
  • Dz.U. 2007 r. Nr 130 poz. 905 - (art. 59) Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
  • Dz.U. 2007 r. Nr 115 poz. 790 - Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2007 r. Nr 52 poz. 343 - (art. 69) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
  • Dz.U. 2007 r. Nr 21 poz. 124 - Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności
  • Dz.U. 2006 r. Nr 170 poz. 1217 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 158 poz. 1123 - Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - (art. 167) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2006 r. Nr 89 poz. 625
  • Dz.U. 2005 r. Nr 175 poz. 1462 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
  • Dz.U. 2005 r. Nr 163 poz. 1362 - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 62 poz. 552 - Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska
  • Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz. 1808 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 96 poz. 959 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 91 poz. 875 - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska
  • Dz.U. 2004 r. Nr 34 poz. 293 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 29 poz. 257 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2003 r. Nr 203 poz. 1966 - (art. 61) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2003 r. Nr 153 poz. 1504
  • Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 718 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 50 poz. 424 - Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 135 poz. 1144 - Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2002 r. Nr 113 poz. 984 - Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 183) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1802 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. ozmianie ustaw: oBankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, opartiach politycznych, odostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania wwarunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach izadaniach gmin górniczych, ozmianie niektórych ustaw związanych zfunkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, oprzebudowie imodernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wlatach 2001—2006, ozmianie ustawy ozamówieniach publicznych oraz outracie mocy ustawy okasach oszczędnościowo-budowlanych iwspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1800 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz ozakresie działania ministrów, ustawy odziałach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 103 poz. 1099 - (art. 63) Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 48 poz. 555 - Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne
  • Dz.U. 2000 r. Nr 43 poz. 489 - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 1999 r. Nr 110 poz. 1255 - (art. 23) Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 1999 r. Nr 91 poz. 1042 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 1999 r. sygn. akt K. 12/99.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 88 poz. 980 - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1126 - Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 94 poz. 594 - Ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 158 poz. 1042 - Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe i ustawy - Prawo energetyczne.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 54 poz. 348
  Liczba aktów wykonawczych: 96
 • Dz.U. 2024 r. poz. 904 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2554 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wzoru sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2323 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2023 r. w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w sprawozdaniach oraz informacjach dotyczących paliw ciekłych, przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2002 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1252 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz sprawozdań i informacji dotyczących paliw ciekłych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1142 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wymagań dla standardów komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym oraz dla tych urządzeń na potrzeby komunikacji z licznikiem zdalnego odczytu
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1098 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym
 • Dz.U. 2023 r. poz. 819 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2505 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1411 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie określenia metod analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz danych lub źródeł danych do celów tej analizy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1392 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • Dz.U. 2022 r. poz. 788 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego
 • M.P. 2022 r. poz. 419 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 234 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie procesów rynku energii
 • Dz.U. 2022 r. poz. 212 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2343 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2336 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2273 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2209 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2010 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 października 2021 r. w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 12
 • art. 9 ust.3 i 4

  ust. 3. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, biorąc pod uwagę: bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie tego systemu, równoprawne traktowanie użytkowników systemu elektroenergetycznego, wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci określone w odrębnych przepisach, a także zachęty do równoważenia ilości energii elektrycznej wynikającej z umów sprzedaży energii elektrycznej w zakresie energii elektrycznej dostarczonej lub pobranej oraz do zbilansowania ilości energii elektrycznej rzeczywiście dostarczanej lub pobieranej z wielkościami wynikającymi z tych umów.

  ust. 4.Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno określać w szczególności:

  1) kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci;

  2) warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich;

  3)sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną oraz procedurę zmiany sprzedawcy;

  4) 4) warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej, agregacji, prowadzenia ruchu

  sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i połączeń międzysys-

  temowych;

  5) zakres, warunki i sposób funkcjonowania rynku bilansującego energii elektrycznej oraz prowadzenia

  rozliczeń z podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie i dostawcami usług bilansujących, w tym

  rozliczeń:

  a) wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu,

  b) z tytułu świadczenia usług bilansujących,

  c) za rezerwę operacyjną w funkcji wyceny niedoboru energii elektrycznej, o której mowa w art. 44

  ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia 2017/2195;

  6) zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami systemowymi oraz prowadzenia rozliczeń z tego

  tytułu, w tym sposób wyznaczania cen, po których rozlicza się wytwarzanie lub odbiór energii elektrycz-

  nej w związku z zarządzaniem ograniczeniami systemowymi;

  6a) zakres, warunki i sposób wykorzystania usług elastyczności przez operatora systemu dystrybucyjnego

  elektroenergetycznego;

  6b) sposób grupowania zasobów wykorzystywanych na potrzeby świadczenia usług bilansujących oraz usług

  elastyczności;

  7) sposób koordynacji planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego;

  8) warunki współpracy między operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym z innymi przedsię-

  biorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego, zarządzania przepływami i dys-

  ponowania mocą jednostek wytwórczych i innych zasobów użytkowników systemu, postępowania w sy-

  tuacjach awaryjnych oraz wykorzystywania usług elastyczności;

  8a) katalog usług systemowych niedotyczących częstotliwości;

  8b) specyfikację znormalizowanych produktów rynkowych na potrzeby świadczenia usług elastyczności;

  9 )zakres i sposób przekazywania informacji między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami;

  10) zakres i sposób przekazywania odbiorcom przez sprzedawcę informacji o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w poprzednim roku;

  11) sposób informowania odbiorców przez sprzedawcę o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w poprzednim roku na środowisko, co najmniej w zakresie emisji dwutlenku węgla i radioaktywnych odpadów;

  12) parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców;

  13) sposób załatwiania reklamacji;

  14) zakres i sposób udostępniania użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych, z którymi system przesyłowy jest połączony, informacji o:

  a) warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci przesyłowej, korzystania z tej sieci i krajowego systemu elektroenergetycznego oraz pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym w szczególności dotyczących realizacji obrotu transgranicznego, zarządzania siecią i bilansowania systemu, planowanych wyłączeniach jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej oraz jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV, a także o ubytkach mocy tych jednostek wytwórczych,

  b) ofertach bilansujących składanych dla jednostek wytwórczych, o których mowa w lit. a;

   

  15) zakres i sposób informowania odbiorcy przez sprzedawcę o ilości zużytej przez tego odbiorcę energii elektrycznej w poprzednim roku oraz sposób informowania o miejscu, w którym są dostępne informacje o przykładowym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców, środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 6c, i charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń.

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 11 ust.6

  ust. 6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń, o których mowa w ust. 1, oraz wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3a, biorąc pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania państwa, w szczególności zadania wykonywane przez tych odbiorców, oraz mając na względzie pokrycie uzasadnionych kosztów ponoszonych przez odbiorców, którzy dostosowują się do ograniczeń, zachętę dla odbiorców do uczestniczenia w mechanizmach rynkowych oraz średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłaszaną na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b.

  ust. 6a. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, określa w szczególności:

  1) sposób wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła, umożliwiający odbiorcom tej energii i ciepła dostosowanie się do tych ograniczeń w określonym czasie;

  2) rodzaje odbiorców objętych ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła;

  3) zakres i okres ochrony odbiorców przed wprowadzonymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła;

  4) zakres planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła oraz sposób określania w nich wielkości tych ograniczeń;

  4a) sposób i termin opracowywania planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła;

  4b) termin uzgodnienia planów wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła zgodnie z ust. 35 oraz okres, na jaki uzgadnia się plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej;

  4c) zakres informacji przekazywanych zgodnie z ust. 34 między operatorem systemu elektroenergetycznego a odbiorcami energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwami energetycznymi zajmującymi się przesyłaniem i dystrybucją ciepła z odbiorcami ciepła;

  5) sposób podawania do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniach w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła;

  6) przypadki, w których za wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przysługuje odbiorcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3a;

  7) sposób ustalania danych niezbędnych do określenia wielkości dokonanego przez odbiorcę zmniejszenia zużycia ilości energii elektrycznej wynikającego z wprowadzonych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, za które przysługuje wynagrodzenie;

  8) sposób ustalania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3a, w przypadkach określonych na podstawie pkt 6;

  9) sposób i tryb dokonywania rozliczeń pomiędzy operatorami systemu elektroenergetycznego oraz tymi operatorami i odbiorcami energii elektrycznej z tytułu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3a;

  10) sposób i tryb wymiany informacji oraz zakres i rodzaj przekazywanych danych pomiędzy operatorami systemu elektroenergetycznego oraz tymi operatorami i odbiorcami energii elektrycznej niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3a;

  11) zakres i rodzaj danych, publikowanych przez operatorów systemów elektroenergetycznych, o odbiorcach energii elektrycznej podlegających ograniczeniom lub uwzględnianych w planach wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 11zh ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wykaz procesów rynku energii realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 11zh ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób realizacji procesów, o których mowa w pkt 1

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 11zh ust.1 pkt 3

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  3) zakres poleceń wysyłanych do licznika zdalnego odczytu za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii oraz warunki ich wysyłania

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 11zh ust.1 pkt 4

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  4) wymagania dotyczące zapewnienia poprawności i kompletności informacji rynku energii oraz ich weryfikacji

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 11zh ust.1 pkt 5

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  5) wskaźniki jakości informacji rynku energii przekazywanych przez poszczególnych użytkowników systemu i sposób ich publikacji

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 11zh ust.1 pkt 6

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  6) wzór szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 11zh ust.1 pkt 7

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  7) zakres informacji rynku energii udostępnianych odbiorcy końcowemu za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 31f ust.2

  Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, wysokość progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu, uwzględniając określenie ich wysokości na poziomie, który nie utrudnia znacząco odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, prosumentowi energii odnawialnej będącemu konsumentem albo odbiorcy aktywnemu będącemu konsumentem.

   

   

   

  [Szczegóły]