Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 875

Data ogłoszenia: 2019-05-11

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-03-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-05-26
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1355 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2038 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2187 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2243 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2286 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2386 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 298 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 1)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień