Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

 • Data aktu prawnego: 1997-09-04
 • Data wejścia w życie aktu: 1999-04-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 34
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1061 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 603 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 579 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2121 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1720 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz ‒ Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1901 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu sprawy wewnętrzne
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1124 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 234 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa
 • Dz.U. 2017 r. poz. 86 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2299 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2263 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2262 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2215 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2151 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2111 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2086 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1683 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1563 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 459 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1106 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 32 ust.5 pkt 1

  Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala:

  1) organizację Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz zasady wyznaczania osób na stanowiska w Przedstawicielstwie

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 32 ust.5 pkt 2

  Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala:

  2) zasady wyznaczania osoby na stanowisko kierownicze w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, obsługujące w szczególności zadania ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]