Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 972

Data ogłoszenia: 2019-05-23

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

 • Data aktu prawnego: 2003-12-18
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 6–8, art. 10, art. 12 ust. 1–3 oraz ust. 5 i 6, art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i c, pkt 3 i 4 oraz ust. 3–8, art. 16 ust. 1 pkt 1, ust. 2–14, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 20, art. 22 ust. 1 i 2, art. 33–35 i art. 104 pkt 2, które weszły w życie z dniem 1 marca 2004 r.;
  2) art. 32, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 • Data uchylenia: 2020-03-14

  (uchylona z dniem 14 marca 2020 r., stosownie do U. (art. 84) - Dz. U. 2020 r. poz. 424)

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 106
 • Dz.U. 2004 r. Nr 94 poz. 921 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zakwestionowanych roślinach, produktach roślinnych lub przedmiotach, które nie spełniają wymagań określonych w ustawie o ochronie roślin
 • Dz.U. 2004 r. Nr 83 poz. 776 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki
 • Dz.U. 2004 r. Nr 76 poz. 721 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii
 • Dz.U. 2004 r. Nr 73 poz. 661 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną
 • Dz.U. 2004 r. Nr 70 poz. 642 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 32 poz. 281 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zwójki goździkóweczki i zwójki afrykaneczki
 • Brak niezrealizowanych upoważnień